Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Phần Mềm Hyper Terminal - Giao diện Truyền/Nhận dữ liệu trên máy tínhPhần mềm Hyper Terminal hercules 3.2.4 có giao diện rất dễ sử dụng để Truyền/Nhận dữ liệu lên máy tính, file .exe không cần cài đặt.
Dung lượng nhỏ 1.25Mb.

Chọn Tab Serial để cài đặt các thông số:
Name: chọn tên cổng
Baud: tốc độ truyền
Data size: số Bit mỗi lần truyền / nhận
Parity: Bit kiểm tra chẵn / lẻ

Xong ấn Open để bắt đầu kết nối. Nếu kết nối thành công hay không sẽ có thông báo, khi cổng COM nào đó đang bận thì sẽ báo lỗi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét